Vrienden van Fierce and Fit

Naast onze trainingscentrum organiseren wij ook activiteiten voor onze inwoners in onze gemeente Halderberge waaronder de avond4daagse in Oudenbosch.

Door vrienden, voor vrienden en met vrienden, zorgen wij voor gezelligheid en ondernemen wij acties voor jong en oud.

Waaronder de verniewde avond4daagse in Oudenbosch, weerbaarheidscentrum Halderberge is mede- supporter van dit evenement.
kijk snel op https://www.vriendenvanfierceandfit.nl/